THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
Nguyễn Thị Dạ Thảo ( 26 Tuổi )
Quảng Ngãi
dathaonguyen.91@gmail.com
Tên: Nguyên Thị Dạ Thảo

Chức vụ: Nhân viên môi trường (quản lý hệ thống môi trường).

Đơn vị công tác: Công ty THNN Điện tử Sumida Quảng Ngãi (SEQ).

Tóm tắt câu hỏi:

  1. Chương trình quan trắc của nhà máy tuân theo ĐTM hay không tuân theo (làm nhiều hơn ĐTM yêu cầu).
  2. Lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường như thế nào đúng theo yêu cầu (Ví dụ: dự định tôi xây hai nhà xưởng nhưng hiện tại tôi hoàn thành 1 nhà xưởng với đầy đủ các hạng mục, nhà xưởng thứ hai chưa xây, nằm trên cùng 1 khu đất, xung quanh có tường rào).
  3. Làm lại báo cáo ĐTM khi mở rộng diện tích, nâng công suất, thêm công đoạn có phát sinh chất thải mới, đọc luật yêu cầu nhưng cách hiểu của mỗi người không giống nhau.
Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời:

1. Theo quy định, Sau khi ĐTM được cơ quan có chức năng phê duyệt (Bộ Tài nguyên và Môi trường hay UBND tỉnh), chủ dự án phải tuân thủ các yêu cầu trong nội dung ĐTM được phê duyệt trong đó có chương trình quan trắc, giám sát môi trường. Các thông số quan trắc yêu cầu trong ĐTM là các thông số đặc trưng cơ bản chủ dự án phải thực hiện định kỳ. Ngoài ra, chủ dự án có thể thực hiện thêm các thông số quan trắc để đánh giá chất lượng môi trường của Nhà máy hoặc yêu cầu của các cơ quan chức năng.

2. Theo quy định tại khoản 6, Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trương, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức Chủ dự án phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có) gửi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức. Đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn, việc báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án được thực hiện theo từng giai đoạn của dự án.

Như vậy, trước khi đi vào vận hành chính thức  thì Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành theo hướng dẫn tại phụ lục 3.2, Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và gửi cơ quan chức năng để tiến hành kiểm tra, xác nhận theo quy định.

Lưu ý: Chủ dự án phải lập hồ sơ xác nhận hoàn thành cho các công trình bảo vệ môi trường trong toàn bộ nhà máy mới được đi vào hoạt động chính thức. Trường hợp, chủ dự án chỉ làm hồ sơ xác nhận hoàn thành cho từng hạng mục công trình, yêu cầu tiếp tục làm hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình còn lại để được kiểm tra xác nhận trước khi đi vào hoạt động chính thức.

3. Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì dự án thuộc một trong những đối tượng sau phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể:

a) Có những thay đổi quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 20 Luật Bảo vệ môi trường; (Điều 20, Luật BVMT: a) Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; b) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt);

b) Bổ sung những hạng mục đầu tư có quy mô, công suất tương đương với đối tượng thuộc danh mục Phụ lục II Nghị định 18;

c) Có thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ hoặc những thay đổi khác dẫn đến các công trình bảo vệ môi trường không có khả năng giải quyết được các vấn đề môi trường gia tăng;

d) Theo đề nghị của chủ dự án.

Như vậy, nếu Công ty xin mở rộng diện tích, nâng quy mô công suất và quy trình sản xuất phát sinh chất thải mới khác với nội dung ĐTM đã được phê duyệt thì phải lập lại hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cơ quan chức năng để được thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Trong trường hợp, chủ đầu tư chưa hiểu rõ, đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được tiếp tục hướng dẫn.Trần Văn Thanh ( 40 Tuổi )
Quảng Ngãi
nghiadakha@gmail.com

Nhà tôi sống từ 1976 đến nay nhưng thửa đất thuộc xã Đức thắng huyện Mộ Đức nhưng hộ khẩu tại xã Đức nhuận. Vậy tôi muốn cấp giấy chứng nhận QSD đất thì liên hệ với xã nào. Giấy chứng nhận được cấp không khớp với hộ khẩu đang sinh sống thì khó khăn trong việc vay vốn và xét duyệt cấp đất. Xin hướng dẫn thủ tục cấp bìa và phù hợp với hộ khẩu được không. Xin cám ơn

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

Trường hợp bạn đang sử dụng đất tại xã Đức Thắng mà hộ khẩu của bạn tại xã Đức Nhuận thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bạn do UBND xã Đức Thắng xác nhận. Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại xã UBND xã Đức Thắng hoặc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Mộ Đức.

Vấn đề ghi trên Giấy chứng nhận đối với trường hợp của Bạn sẽ được ghi cụ thể địa chỉ thửa đất là tại xã Đức Thắng; địa chỉ thường trú của bạn là tại xã Đức Nhuận.

Bạn cần liên hệ trực tiếp tại UBND xã Đức Thắng hoặc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Mộ Đức để được hướng dẫn.

 Trên đây là ý kiến trả lời của Chúng tôi, Bạn tham khảo để thực hiện đúng qui định./.Nguyễn Đình Tài ( 48 Tuổi )
Quảng Ngãi

Câu hỏi theo tệp đính kèm

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời câu hỏi:

Theo trình bày của Bạn thì trường hợp Nhà Bạn hỏi đã được Nhà nước đưa vào danh sách Nhà 2/IV; việc quản lý và xử lý đối với trường hợp này thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng và UBND huyện Nghĩa Hành, không thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường nên chúng tôi không thể trả lời cho Bạn được. Sau khi cơ quan thẩm quyền giải quyết xong đối với căn Nhà thì mới thực hiện được việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn iện với đất.

Chúng tôi đề nghị Bạn liên hệ trực tiếp tại UBND huyện Nghĩa Hành hoặc Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể.Nguyễn Văn Khoa ( 30 Tuổi )
Quảng Ngãi
nwkhoa@gmail.com

Xin cho biết quy trình và thủ tục cần thiết để (hộ dân) được cấp phép cho khai thác cát, sạn bằng phương pháp thủ công cho nhóm (tổ) trên lòng sông Trà Khúc đoạn chảy qua thành phố Quảng Ngãi.

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời:

1. Về cấp giấy phép khai thác thủ công khoáng sản làm VLXD thông thường (đối với các điểm bồi tụ cát, sạn được UBND tỉnh thống nhất giao cho UBND huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức, UBND Tp Quảng Ngãi quản lý, cấp phép khai thác):

Hồ sơ được lập theo quy định tại Khoản 1, Điều 23, Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Qui định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản (bản chính, theo mẫu số 07 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

b) Báo cáo kết quả khảo sát địa chất; phương án khai thác (được UBND huyện, thành phố phê duyệt theo quy định),

c) Bản chính bản đồ khu vực khai thác khoáng sản (theo mẫu số 20 – Phụ lục 2 – Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT) lập trên nền bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1:5.000 theo hệ tọa độ VN2000, có xác nhận bằng văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

d) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

e) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

f) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép Đăng ký kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể).

g) Giấy xác nhận đã nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định (Tiền cấp quyền khai thác cát thực hiện theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt giá khởi điểm để áp dụng cho đấu giá quyền khai thác các mỏ cát vàng làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi);

2. Thời hạn cấp phép khai thác không quá sáu (6) tháng vào mùa khô kể từ ngày cấp giấy phép khai. Khối lượng không quá 5.000m3/giấy phép.TRẦN VĂN THÀNH ( 28 Tuổi )
Quảng Ngãi
tranvanthanh55555@gmail.com

Tôi có một thửa đất ở thành phố Quảng Ngãi, chưa được cấp sổ đỏ do bà nội tôi mua từ năm 1950 (Bà A).

Bà nội tôi có 2 người con là B và C.

Năm 1970, bà A chết. Năm 1975, ông C chết.  Ngoài ra, ông C có một người con là D chết năm 1980.

Thửa đất  do ông B và vợ của ông C sử dụng từ năm 1975 tới nay chưa được cấp sổ đỏ.

Như vậy, cho tôi hỏi trường hợp cấp sổ đỏ của tôi cần được kê khai di sản thừa kế gồm những người nào và trình tự thủ tục nộp hồ sơ ra sao. Tôi xin cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời câu hỏi:

-Về việc kê khai di sản thừa kế : đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với UBND xã, phường nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

-Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : Sau khi bạn hoàn chỉnh thủ tục kê khai di sản thừa kế thì bạn liên hệ với UBND xã, phường nơi có đất để được hướng dẫn cho bạn kê khai và nộp hồ sơ đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hoặc bạn có thể liên hệ với Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi Nhánh thành phố Quảng Ngãi để được hướng dẫn và nộp hồ sơ.Trần Văn Thanh ( 28 Tuổi )
Quảng Ngãi
tranvanthanh55555@gmail.com

Ông Nguyễn Xuân Còn có một mảnh đất làm nhà ở từ năm 1990. Năm 2003 thì được UBND huyện Sơn Tịnh cấp sổ đỏ diện tích 603m2 (đất ở 200m2). Năm 2006, ông Còn bán lại mảnh đất trên cho mẹ tôi sử dụng. Năm 2010, mẹ tôi cho tôi sử dụng toàn bộ nhà và đất sử dụng đến nay. Vậy cho tôi hỏi trường hợp của tôi có được làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất ở theo hạn mức công nhận đất ở hay không ??? Tôi xin cảm ơn

Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi

Trường hợp bạn hỏi có nội dung chưa rõ, bạn chưa nêu rõ được vấn đề : thứ nhất  ông Nguyễn Xuân Còn được UBND huyện Sơn Tịnh cấp sổ đỏ 603m2 (200m2 đất ở) do đó không biết phần diện tích còn lại là đất sử dụng vào mục đích gì và có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không. Thứ hai việc mua bán, chuyển nhượng, tặng cho hiện nay bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa và mục đích sử dụng đất cụ thể cấp cho bạn là như thế nào? diện tích cụ thể từng loại bao nhiêu? Nên chưa có cơ sở trả lời.

Bạn nên liên hệ trực tiếp với Văn phòng Đăng ký Đất đai Chi nhánh huyện Sơn Tịnh để được hướng dẫn cụ thể.